HizkuntzAma

Ama euskalduna nuen eta euskaraz egin zidan beti, aitak baino areago. Baina jadanik ez daukat amahizkuntzarik. Hizkuntzama bat daukat orain. Zama ez, Ama baizik, amak eman zidan hartarik deus guti daukana eta ene garunean ostatuz hartuak dauzkadan beste hizkuntzek inoiz emanen ez didaten lana, amorrua eta gozamena ematen didana. Amaren zilbor-hestea eten ez baina luzatu […]

Era zaharreko erranberri batzuk

Argi dago zertarik datorren euskaldunetan hain ugaria den lurperatzaile bokazioa: noizbat euskaldunon altxorra euskara dela esan zigun abertzaleren batek… erdaraz. Atzo, kultura apur bat izan banu, ez nintzen, seguruenik, euskalduna izanen; egun, berriz, arlotea ez izateko naiz euskalduna. Euskarari zor diogun legea ez bada, zer afari-lege mota ote da aberria? Euskalduna isilik dagoen erdalduna da. […]

Txipiok zertarako gauden

Tabakalera eraikinaren agoteon atetik hur. Donostia, 2016ko udaberria. Txipiek handitu egiten, omen. Eta handiek, zer egiten ote dute handiek? 1 Handiek txipitu egiten dute mundua: zenbat hizkuntza (txipi, ertain eta handi) ez ote dute isildu hizkuntza handiek? Ez liteke onartu, ez liteke idatzi, ez liteke pareta batean ipini hizkuntza handiek mundua txipitzen dutela, gezurra litzateke, […]